Τα δωμάτια μας

Τα δωμάτια μας έχουν πάρει τα ονόματά τους από τους ανέμους…

Μαΐστρος, Τραμουντάνα, Λεβάντες, Σιρόκος, Όστρια, Ζέφυρος, Πουνέντες, Μουκαδούρα, Μελτέμι, Βαρδάρης